WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep Internetowy PAKNEX jest własnością spółki cywilnej PAKNEX z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Rejtana 3, Nr NIP 547 208 18 30, REGON 240806852. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, sklep jest nieodłączną częścią strony internetowej www.paknex.com.pl.

2. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto /zawierają podatek VAT/ wyrażonymi w złotych polskich.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym PAKNEX jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego na stronie internetowej podczas procedury zamawiania towarów. Formularz wypełniony nieprawidłowo, lub niekompletnie ? nie będzie przez firmę Paknex brany pod uwagę przy realizacji zakupów.

2. Dane wpisywane do formularza muszą zawierać prawdziwe i rzetelne informacje.

3. Firma Paknex s.c. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku braku danego artykułu z oferowanego asortymentu. W takiej sytuacji, zobowiązujemy się do niezwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego za pomocą e-maila lub telefonicznie.

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

5. Zamówienia złożone w dni powszednie po 14.00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6. Zamówienia realizowane są w terminie do 14 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia, w szczególnych wypadkach realizacja może się wydłużyć do 21 dni roboczych.

7. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

8. Koszty przesyłki pokrywa nabywca.

9. Zamówienia, które zostały złożone w kolejnych dniach, nie są łączone. W przypadku zamówień złożonych tego samego dnia, prosimy o wysłanie wiadomości zawierającej numery zamówień do ich złączenia na adres email: w.niewiadomy@paknex.com.pl

10. Do każdej przesyłki dołączamy dowód zakupu ? paragon fiskalny bądź fakturę VAT. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem VAT, prosimy o wcześniejsze przesłanie faksem lub e - mailem danych koniecznych do wystawienia Faktury VAT.

11. Zamawiający ma możliwość wybrania form zapłaty i formy przesyłki, zgodnie z informacjami pojawiającymi się na stronie www.paknex.com.pl podczas składania zamówienia.

12. Zamawiający, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje usunięte z systemu.

13. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty elektronicznej czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymanie potwierdzenia wpłynięcia środków na konto sprzedawcy.

14. Firma PAKNEX s.c. nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od niej niezależnych /np. wadliwego działania systemów, sieci/

15. Firma PAKNEX s.c. nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

16. Firma PAKNEX s.c. zastrzega sobie prawo do wycofania się ze sprzedaży niektórych wyrobów, znajdujących się w ofercie Sklepu.

17. Firma PAKNEX zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Zgodnie z treścią tej ustawy Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawy bądź do zaprzestania ich wykorzystywania.

REKLAMACJE

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru na adres Firmy z dołączonym wydrukowanym, ręcznie wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie www.paknex.com.pl wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, które stanowią potwierdzenie zakupu w sklepie internetowym. Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy.

3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru ponosi Nabywca.

4. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt firmy PAKNEX s.c. na wskazany w formularzu reklamacyjnym, adres Klienta. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sklep zwróci Klientowi pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy.

5. W przypadku zwrotu pieniędzy za towar, nie zwracamy kosztów przesyłki.

6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera lub monitora Klienta /kolor, proporcje/ nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu oraz braku towarów w przesyłce będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy klient stwierdzi taką wadę w momencie odbioru towaru w obecności doręczyciela i zostanie ten fakt potwierdzony notatką sporządzoną i potwierdzoną podpisem doręczyciela.

ZWROT TOWARU

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od otrzymania towaru, pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, fabrycznie zapakowany z nienaruszoną etykietą.

2. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Zamawiający. Sklep Internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

3. W przypadku zwrotu towaru prosimy o przesłanie go na adres Sklepu wraz z wydrukowanym i ręcznie wypełnionym formularzem zwrotu oraz paragonem fiskalnym lub Fakturą VAT. Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki.

4. Zwrot pieniędzy następuje wyłącznie przelewem na wskazany na formularzu zwrotu rachunek bankowy i dokonywany jest w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep towaru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Sklepu Internetowego.

2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobistych oraz otrzymywaniem materiałów ofertowych wyłącznie od firmy PAKNEX s.c.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie praw konsumentów oraz o ochronie danych osobowych.

Darmowa dostawa od 500 zł
Zamówienia personalizowane
100% Satysfakcji
Towar na magazynie wysyłka 24h
Łatwe i bezpieczne zwroty
Zawsze najlepsze ceny
Produkt dodany do listy życzeń
Product added to compare.